Lions Club Nibe

50 Års jubilæum

siden er under opbygning

50 Års jubilæum 6. april 2024

Presidentens tale

Kære Gæster – kære Lions

Velkommen til Lions Club Nibes 50 års jubilæum.

Tak fordi I har taget jer tid til at kigge forbi. Jeg håber vi får hyggelige timer sammen og der bliver tid ved bordene til at dele gamle historier og anekdoter

Grunden til at vi står her i dag og kan fejre 50 års jubilæum er at en flok Nibe borgere tilbage i 1973 fik ideen til at starte en lokal Lions klub og derfor tog fat i Lions klubben i Løgstør for at få deres hjælp. Desværre kunne man i første omgang kun samle 12 medlemmer og for at chartre en klub skal der være 20 medlemmer så I første omgang startede man med en bestyrelse med Helge Bundgaard Nielsen som præsident uden at have status som en officiel klub. Allerede året efter havde man dog samlet de fornødne 20 medlemmer og for præcis 50 år siden i dag blev chartringsprotokollen underskrevet på Nibe Rådhus i byrådssalen, hvor klubben også holdt sine møder de første år og resten er historie.

Men sikken en historie det har været. Lions som organisation har altid været drevet med humanitære formål for øje via de lokale klubber og sådan har det også været i Nibe, hvilket også kan ses i vores ordsprog Lions – We Serve.

50 år er mange år og det betyder også at der er sket meget igennem årene, nogen medlemmer har været med lang tid og andre har været med i kortere tid. Vi har desværre ikke længere nogen af de 20 charter medlemmer med i Lions. Den sidste af charter medlemmerne som var en del af klubben var Poul Dahlstrøm , som var medlem indtil sin død i sommeren 2022 og altså nåede 48 år i klubben.

Klubbens base har også ændret sig igennem årerne fra Byrådssalen, til Hotel Phønix i Nibe og de seneste mange år Løvehulen her I Nibe Idræts og Kultur Center, her mødes vi 2 gange om måneden, hvis ikke vi er ude på et virksomhedsbesøg.

Vi er nok også blevet lidt mere uhøjtidelige med årene, men holder også fast i vores rødder ved at vi også holder traditioner i hævd sådan at vi ikke glemmer hvor vi kommer fra.

Lions Club Nibe har også fyldt pænt i bybilledet igennem årerne og sat sit aftryk på byens identitet som en del af det aktive foreningsliv der altid har præget Nibe.

Skal vi fremhæve nogen af de historiske ting så kan nævnes vores sildegig og Sildedogs, sildecafeen som i mange år var en del af sildemarkedet da det blev afholdt. Begge dele har været med til at understrege at vi stammer fra en by hvor silden har haft stor betydning.

Derudover har Lions stået for udgivelsen af et lokalt julemærke i over 15 år.

Der er grillet utallige grise og stykker kød igennem årene til forskellige arrangementer og de sidste mange år til Nibe Festivalens medhjælper fest.

Af nyere aktiviteter har vi også de sidste 15 år solgt gødning og afholdt bingo i Nibe Idræts og KulturCenter. Alle ting som har gjort at vi gennem de 50 år har været i stand til at uddele flere millioner til velgørende og humanitære formål, samt samfundsnyttige initiativer i Nibe by. Så vi har været med til at gøre en stor forskel for mange og det gør vi stadigvæk og forhåbentlig kan vi også blive ved med at gøre dette i mange år fremover. Derfor barsler vi også med en ny aktivitet som skal løbe af stablen den 28. september, men det kommer I til at høre meget om i løbet af sommeren.

Vores klub har i mange år været over 40 medlemmer og det tror jeg kommer af at vi har et godt programudvalg som sørger for nogen spændende og interessante klubmøder samt at vi er en gruppe som trods store aldersforskelle vil hinanden og trives sammen på kryds og tværs og derfor er der altid stor opbakning fra klubbens medlemmer til når der er aktiviteter som skal afholdes for at vi kan tjene penge til aktivitetskassen som vi så kan skænke til velgørenhed både lokalt, nationalt og internationalt. Vi er meget stolte af at vi er over 40 medlemmer og faktisk haft medlemstilgang de senere år, hvor Lions på landsplan ligesom så mange andre foreninger har haft en tilbagegang. Det betyder også at vi er en af de større klubber i Lions regi og det er da godt gået af en mindre Limfjords by.

I dag på vores jubilæumsdag vil vi også dele små 150.000 kr. ud til 15 forskellige foreninger, men inden vi går i gang med dette håber jeg at I vil være med til at skåle og råbe hurra for Lions Club Nibe (3 korte og 1 langt).

Donationsmodtagerne

Billeder fra donations uddelingen

Billedgalleri aftensfesten

Talen til aftenfesten

Velkommen til jer alle.

Dejligt at se så mange af jer her til aften i Støberiet. Og skønt at se at vi kan trække en historisk line fra starten af vores klub og til i dag. Da vi blandt aftenens gæster har Frode og Tut fra klubben i Løgstør og Frode var en af dem som var med til at chartre klubben. Derudover har vi også gæster fra vores søsterklub Guldgåsen som vi selv var med til at chartre i 2003.

Forhåbentlig får vi en fornøjelig aften sammen. Festudvalget har lagt sig godt i selen for at alt skal klappe og har fået sammensat en spændende menu og et godt udvalg af drikkevarer til os. De har også sørget for at der senere bliver mulighed for at vi kan komme ud og røre os på dansegulvet.

Vores tjenere og bartendere i aften er forældre fra Nibe Boldklub som har lovet at hjælpe os i aften så får I brug for noget i løbet af aftenen så skal I bare tage fat i dem også skal de nok sørge for at hjælpe jer. 

Talen til aftenfesten fortsat.


Jeg vil ikke stå og holde den store tale i aften da jeg fik snakket rigeligt til receptionen. Er der nogen som gerne vil sige noget i aften eller har en sang med, så kan I tage fat i aftens toastmaster som er Lars Segerstrøm, så sørger han for at der er orden i tingene og vi får passet det hele ind efter maden og pauser.

IDet eneste jeg vil komme ind på her til sidst er hvad det i mine øjne vil sige at være en Løve i Lions Club Nibe. Her er der plads til alle høj som lav, stor som lille, hvis man vil og ønsker at gøre en forskel for andre, som måske ikke selv kan dette og sammen med sine medløver indgår i et socialt fællesskab, hvor vi hygger og lærer, samtidig med at vi forsøger samle alle de midler ind vi kan til dem som ingen har. Dette gør vi gerne med et smil på læben skulder ved skulder. Og lige nøjagtig disse egenskaber håber jeg kommer til at sætte præg på vores aften.

God fest til jer alle og skål og velkommen.

Stemningsbilleder fra aften festen

Lille IB og de 3 små løveunger

Festligt indslag fra LC Guldgåsen. Lille Ib og de 3 små løveunger. 

Lille Ib ( P. Bjørn) blev godt træt han løb mange gange rundt om alle de andre