Lions Club Nibe

Ansøgnings blanket til donation

Retningslinjer for ansøgning om støtte

Lions Club Nibe yder støtte til humanitært og alment velgørende formål. I nogle situationer finder vi selv frem til, hvem der skal være modtager af vor støtte. Men i langt de fleste tilfælde sker tildelingen som reaktion på en modtaget ansøgning.
Ansøgninger sendes til klubbens præsident, p.nibe@lions.dk eller som alm. post se under " bestyrelsen" og kontakt . 

Brug gerne ansøgningsskema her under.

Ansøgningen vil derefter blive behandlet på først følgende bestyrelsesmøde, og derefter forelagt klubmedlemmerne med bestyrelsens indstilling på et efterfølgende klubmøde. Man skal påregne responstid, ca. 1 måned. Hvis der er særlige forhold, som bestyrelsen vil have undersøgt nærmere, inden der træffes beslutning, kan responstiden blive øget.
For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende. Nedenstående oplysninger skal som minimum oplyses i ansøgningen:

  1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger
  2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til
  3. Størrelsen af det ansøgte beløb, helst  et budget over aktiviteten
  4. Meddelelse om der er søgt støtte andre steder.
  5. Hvis JA - hos hvem
  6. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt
  7. Ansøgerens navn adresse, telefonnr., mail-adresse og bankkontonr. hvortil evt. støtte kan overføres.

Hvis en ansøgning ikke indeholder de ønskede oplysninger, vil den enten blive returneret med ønske om supplerende oplysninger, eller blive afvist umiddelbart.
Vi er naturligvis nødsagede til at foretage en hårfin prioritering, da vore rådige midler er begrænsede.
I nogle tilfælde vil klubben bede om at få en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.

Bliver jeres ansøgning bevilget (helt eller delvis), giver I samtidig Lions Club Nibe ret til at bruge billeder, der vedrører donationsformålet, ligesom vi har ret til at oplyse offentligheden omkring vores donation. Ved forespørgsel forventer vi også, at I aktivt deltager i en pressemeddelelse og gerne stiller op til et af vores klubmøder og fortæller, hvordan vores donation har været med til at gøre en forskel. 

Vi anmoder om, at der ikke er personfølsomme eller fortrolige oplysninger i ansøgningen. Modtagne oplysninger behandles i overensstemmelse med de politikker, der er besluttet af Lions Danmark. Disse kan findes på klubbens hjemmeside.


Lions Club Nibe


Klub Adresse
Kirstine Jensens Vej 5 , 9240 Nibe

Telefon:
25 27 06 10

Email:     Tryk på den gule bjælke                         nederst på siden.

 bdr@sparnord.dk