Lions Club Nibe

.

Læs om Lions mæslingervaccinationer  længere ned på siden

Internationale projekter.

Her på siden finder du.
Lions Katastrofe hjælpe fonden.
Thyges Skoleprojekt
Mæslinger projekter

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp   

Der ligger altid omkring 2 mill. kroner i Fonden klar til at udsende med ultra kort varsel. Denne fond er Dansk, Fonden får hvert år  penge ved at søge alle landets Lions klubber om til skud.

Hvis der er særligt mange hændelser der skal ydes hjælp til og fonds kassen bliver for lav søges om ekstra tilskud klubberne. Der sidder en bestyrelse der med kort varsel kan donere penge til katastrofeområder. 

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp finansieres af de danske Lions klubber til at yde hjælp ved katastrofer og nødsituationer her i landet og i udlandet. Lions Katastrofehjælp har siden etableringen i 1974 i alt doneret over 33 millioner kroner.

Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Hjælpen kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er eller vil blive truet, og i mindre grad til den efterfølgende genopbygning.
Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske, så den når sikkert og effektivt frem.
Hjælpen skal ydes gennem en lionsklub, et lionsdistrikt, Lions Clubs International Foundation eller en anden etableret hjælpeorganisation eller samarbejdspartner.
Eksempel på hjælp fra Katastrofehjælpen er de 6.400.000 kroner som blev bevilget til genopbygning efter Tsunamien i Asien den 25. december 2005. Beløbet blev anvendt til den umiddelbare nødhjælp de første uger efter katastrofen samt til nye skoler, private huse og fiskerbåde. 

Thyge´s Skole Projekt. Uganda


Som vi ved er Thyge ikke længere i blandt os. Det er kommet som et chok og det er utroligt svært at forstå, vi aldrig mere skal være sammen med Thyge og opleve hans altid strålende gode humør.

Vi håber at det efterfølgende giver alle, der skulle være i tvivl, mulighed for at høre, hvad der skete i forbindelse med Thyges ulykke. Selvom vi har prøvet at kontakte så mange som muligt, for at fortælle, hvad der er sket, er der desværre alligevel mange, der har måttet høre det ganske kort fra nogen til en fest eller fra medier, der ikke har vidst, hvad der egentlig er sket.


Læs hele den rørende fortælling omkring Thyge ( tryk på bjælken)

UGANDA Thyges skoleprojekt Projektansvarlig 106 B, zone 5 Annette Søegaard og Kurt Alling Nielsen mistede i 2005 deres den gang 23-årige søn ved en svømmetur i Nilen. I stedet for blomster og kranse til sønnen Thyges bisættelse valgte familien at bede om et pengebeløb fra venner og familie. Det indkommende pengebeløb blev doneret til Kiira Primary Scool, en lokal og meget fattig skole netop ved det sted, hvor Thyge mistede livet i Nilen. Det indsamlede beløb blev brugt til at skabe en bygning til " Skygge for børnene ". Efterfølgende er der knyttet meget stærke bånd mellem skolen og Thyges familie, som arbejder hårdt for donationer til Thyges Skoleprojekt i Jimja nord for Kampala i Uganda. Zone 5 donerede i marts 2016 kr. 23.000 til en skoleudbygning i " Thyges skoleprojekt" i forbindelse med at Annette Søegaard og Kurt Alling Nielsen holdt et gribende foredrag. Der søges i år støtte til renovering af gulvbelægningen i ældre skolebygning, der tidligere er opført af Danida. Tillige er der behov for udskiftning af vinduerne. Gulvet Der er tale om 2 klasseværelser, som eleverne også bruger til at hvile /sove midt på dagen. Gulvet er nu svært at holde rent. Eleverne står selv for rengøringen

 PROJEKTBESKRIVELSER Renovering af gulvbelægning og udskiftning af vinduer. 

Projekt nr. 800 01 01 

Ansøgt beløb: 12 andele a kr. 1.000,-

Lions Club Nibe støtter Thyges skole projekt.

Vi har i flere omgange støttet Thyges Skoleprojekt. I 2017 har vi støtter med 10.000kr. , sammen med LC Guldgåsen. Pengene blev doneret ved vores fejring af Lions International 100 års jubilæum.


 Endvidere har vi i november givet yderligere 5.000 kr. Denne donation indbetales via. Lions Mine Projekt. se. mere her.Indlæg til klubmøderne

Det er meget nemt at få Thyges´forældre til at komme med indlæg på klubmøde. Vi har i Nibe haft dem på besøg også andre Lions klubber  har prøvet det, Det er et meget interessant indlæg de kommer med, alle bliver berørt af at høre om det triste baggrund, Vi kan kun anbefale andre klubber til at gøre det også.

kontakt findes på Thyges hjemme side
  eller Tlf.: 98 38 55 48 Zone 5 er gået ind i projektet

De 12 klubber i Vesthimmerland har dette projekt til sig og er nu således med i Lions Mini katalog, der gør det muligt for alle klubberne i Danmark at støtte med indbetalinger. 

Mæslinger vaccinationer

Lions Nibe har i flere omgange støttet vaccinationer mod mæslinger. Der LCIF der fordeler pengene til disse. Når der doneres penge til dette formål ind til LCIf dobler Bill Gares Fonden op. Således bliver det virkelig til mange vaccinationer fortrinsvis i Afrika.

FAKTA

• 1 USD = 1 vaccination = 1 liv

• For hver indsamlet 2 USD giver Gates  Foundation 1 USD
• Mål i Danmark: 100.000 USD

Lions Nibe giver januar 2018  - 4.300 kr'                     ( 100 kr./medlem. )

det koster 8 kr. pr. vaccination pr barn. 

2020 vi donerer 100 kr. pr medlem svarende til 4.400 kr. Det betyder at 1.056 kan blive vaccineret. 

Kom med i Lions mæslingekampangne

Hvorfor er det så vigtigt?
Mæslinger er en ekstremt smitsom sygdom, der forårsager følgeskader som tab af hørelse, synsnedsættelse og hjerneskader. Faktisk dør 450 børn hver dag af sygdommen.
Lions kæmper ikke alene.
I 2010 gav Bill & Melinda Gates Foundation et legat, som gjorde det muligt for Lions at indlede initiativet. Resultatet af samarbejdet indtil nu er enestående: Næsten 41 millioner børn er vaccineret. Men det er kun begyndelsen.
Gates Foundation har givet Lions en udfordring:
For hver 2 USD Lions indsamler, giver fonden 1 USD.  

Lions Nibe giver januar 2018 - 4.300 kr' ( 100 kr./medlem. )
det koster 8 kr. pr. vaccination pr barn.
Nibes bidrag          4300
Bill Gates fond   og  UK Aid  dobler op    således yder vi 8600 kr.

antal børn 8600/8  = 1075 børn bliver vaccineret af Lions Club Nibe


Lions Nibe giver også i 2020 penge til mæslinge kampagnen  - vi yder igen 100 kr. pr, medlem 4300 kr. og igen dobler Bill Gates Fonden op. Altså vaccineres der igen 1075 børn.

        FAKTA
• Hver dag dør 450 børn af mæslinger
• 1 USD = 1 vaccination = 1 liv
• For hver indsamlet 2 USD giver Gates Foundation 1 USD
• Mål i Danmark: 100.000 USDMæslingekampangen for hele landet

178.000 børn kan nu vaccineres

Uge 5 - kampagnen gav 543.000 kroner til mæslingekampagnen "Få mig vaccineret! Jeg vil ikke dø af mæslinger"! Sådan lød vort budskab til årets mæslingekampagne, og det må siges at have slået igennem. Mange lions-klubber har været kreative og sat ekstra aktiviteter i gang: Slankekonkurrence, støtteblok/flyer i lokale butikker, bolsjesalg, banko - bare for at nævne nogle. "Jeg er meget overvældet over den store opbakning, for jeg havde slet ikke turdet håbe på, at vi kunne nå så stort et antal vaccinationer. Vore danske 543.000 kroner skal jo dobles op med bidraget fra Bill og Melinda Gates Foundation og UK Aid, så det endelige resultat bliver, at næsten 178.000 børn nu kan vaccineres", siger distriktets LCIF-koordinator, der har været med i planlægningen af kampagnen. Det flotte resultat skal sammenlignes med, at vi i hele lionsåret 2016-17 indsamlede 585.010 kroner. Det var faktisk et af de bedste år siden mæslingeprojektets start i 2012.

Hurtige facts om LCIF

  • Siden 1968 har LCIF givet mere end 9.300 bevillinger beløbende sig til mere end 4 milliarder kroner.
  • I 2009-2010 bevilgede LCIF 130 millioner kroner til 426 projekter.
  • LCIF's projekter er rentable:
  • I gennemsnit koster Lions Quest programmet kun 80 kroner pr. elev.
  • I SightFirst koster det kun 40 kroner at redde en person fra unødvendig blindhed.
  • LCIF får den største del af sine indtægter gennem donationer fra lionsklubber og individuelle Lions over hele verden.
  • Der er også bidrag fra fonde, virksomheder, regeringer og fra ikke lions.
  • LCIF får ikke kontingentmidler fra Lions.
  • I henhold til bestyrelsens beslutning dækkes administrative omkostninger og markedsføring inden for fondens renteindtægter.
  • Hver eneste krone, der gives til LCIF går således ubeskåret videre til LCIF's bevillinger.
Et distrikt eller multipeldistrikt kan søge om støtte. For visse typer af støtte, som f.eks. International Assistance (IAG), kan en lionsklub også selv søge.
LCIF giver udelukkende bevillinger til multipeldistrikter, distrikter og klubber. LCIF giver ikke bevillinger til enkeltpersoner.

Hvem kan søge om LCIF støtte?