Lions Club Nibe

Lions Nibe støtter lokalt

Gårdskolen i Nørholm 

Pressemeddelelse fra Lions Nibe:

Herre Lions i Nibe donerede torsdag d. 23/8-18 et grill-arrangement til
Gårdskolen i Nørholm. Løverne stillede op med grill, marineret kam steg,
pølser, salat og 4 mand på skolen, hvor elever og forældre blev bespist.
Præsidenten for Lions Nibe, Peter Gørlitz udtaler:
Gårdskolen i Nørholm ved Kirsten og Per Bendtsen er et helt igennem
fantastisk projekt, hvor unge (i princippet) i alderen fra 6-16 år får en
alternativ skolegang. De bliver mødt på et fælles niveau, nemlig deres. Skolen
har en succesrate i om-egnen af 75%, hvor i blandt der har været
iværksættere, landbrugsmedhjælpere mm.
Eleverne viste Løverne rundt på gården med en entusiasme der sjældent er
set. Der er ingen tvivl om at de unge mennesker er landet et godt sted, hvor
de bliver mødt, hørt og får en god oplevelse af hvordan de også kan
undervises.

På billedet er fra venstre Tage Pedersen (Lions), Per Bendtsen (Gårdskolen), Arne Melgaard (Lions) og Peter Gørlitz (Præsident Lions Nibe)