Lions Club Nibe

Dejlige børn i Grønland

Nationalt

Vi støtter sammen med mange andre Lions klubber også følgende gode formål

Lions Pris

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Lions Pris uddeles hvert år i juni til Landsmødet.


Læs mere herunder tryk på bjælken

Kildens Rygeri 

Nibe Lions Klub Nibe har et rigtig godt samarbejde med Kildens Rygeri når der afholdes aktiviteter hvori vores SildeGiG indgår.

Kurt og Nina er behjælpelige med rygning og er også sporsor til en del røgvarer.

På billedet overrækker President for LC Nibe , Gert Kristensen en lille gave som tak for hjælpen gennem flere år.

Grønlandsfonden

Danske Lions Klubbers Grønlandsfond

Siden 1965 har fonden støttet den grønlandske befolkning socialt og kulturelt.

Dette kan kun gøres med hjælp fra Lions klubber, andre institutioner eller personer, der hjælper fonden med penge til dette gode formål.
Fondsbestyrelsen modtager ansøgninger og donerer sædvanligvis over kr. 100.000 årligt til projekter og aktiviteter, der er til fordel for den grønlandske befolkning.

Lions Club Nibe Grønlands donation.

Vi har vores engen ambassadør for Grønlang. Jesper Boas Therkildsen er nu bosiddende i Nibe og medlem i LC Nibe. Han har boet i Grønland i flere år og kender meget til forholdene der.

I gemmen Jesper finder vi gode projekter vi selv doneret til.

 Foreningen Grønlandske Børn

Praktikpladser til unge Sapiitsumik Siunissaq er vokset ud af Sapiik-projektet og er for 16-18 årige, som ikke er under uddannelse eller i job. Det er sårbare unge, der er i risiko for aldrig at finde deres vej ind på arbejdsmarkedet. Udover at Sapiitsumik Siunissaq er et socialt rum med jævnaldrende i samme situation og et trygt rum med en solid og støttende voksen, så hjælper Sapiitsumik Siunissaq de unge med at få praktikplads. I skoleåret 2015/2016 lykkedes det at skaffe 12 ud af 15 unge praktikplads. Ud af de 15 unge er 13 kommet ind på en uddannelse eller en efterskole, én er kommet i arbejde, og kun én af de unge er stadig ikke i gang.