Lions Club Nibe

.

Som en del af donationerne ved Lions 100 års jubilæum er  Lions Nibe og Lions Guldgåsen gået sammen om et stort arrangement tilegnet de unge mennesker og forældre i Nibe. Vi havde fået fat i skuespilleren Peter Mygind og sønnen Julius. 

Donation til Nibe´s unge fra begge Lions Klubberne

Birthe Pedersen LC Guldgåsen og Peter Mygind
Birthe Pedersen LC Guldgåsen og Peter Mygind
         Der skulle lige købes en bog 
              // signeret selvfølgelig//

Rigtig flot event til de unge i Nibe.
Der var omkring 500 unge og forældre i Nibe. De  havde fremmøde til en dejlig og anderledes aften med Peter og Julius Mygind. 


Dette var en anderledes og rigtig god aften med to foredragsholdere der havde prøvet det hele omkring misbrug på egen krop.


Peter Mygind havde sin nye bog "Myginds Mission" med.
Det er en bog omkring mobning.
Der blev hurtigt udsolgt.

SSP Unge mod misbrug

Nibe skole foredrag med Peter og Julius Mygind omkring misbrug.

Det var første gang Peter og Julius havde arrangement sammen. De leverede varen. Alle lyttede interesseret og havde gode spørgsmål til foredragsholderne.

 Vi fik hele den nye hal stillet til rådighed uden betaling. Tak til Nibe Kongres og Kulturcenter.

Vi var lidt heldige at Peter Mygind næste dag var i landsdækkende radio P3. Her fortalte en om everten i Nibe hvor han og Julius for første gang havde lavet foredrag sammen. Han kom ind på hvor vigtig det er at støtte op omkring oplysning af misbrug her roste han rigtig meget Lions.

Peter og Julius i Nibe 

Omtale i Nibe Avis.

560 overværede 2 timers foredrag omkring vejen ind og ud af et misbrug, fortalt af skuespiller Peter Mygind og hans søn Julius. Lions Clubberne i Nibe havde inviteret de to som et indslag for at markere Lions bevægelsens 100 års jubilæum, som i øvrigt markeres den kommende weekend i Nibe og i Lundbæk.

Julius og Peter fortalte hudløst ærligt om Julius' barn- og ungdom. Det var det første fælles foredrag med de to, da vi gerne ville høre situationen fra begge generationer, fortæller Birthe Pedersen fra Lions Club Guldgåsen.

Elever fra de ældste klasser på lokale skoler samt deres forældre overværede et meget humoristisk foredrag, som fangede de unge elever og deres forældre, hvor de kunne genkende situationer fra deres egen dagligdag.

Julius begyndte at drikke allerede som 13-årig, hvor han fokuserede på alt det, han ikke kunne. Senere begyndte han at ryge hash for at være med i fællesskabet og føle sig værdifuld. Tænkte meget over, hvad andre mente om ham.

Peter opfordrede til meget vigtig dialog og at skabe tillid til sine børn - og opfordrede til at elske børnene, trods deres uperfekte optræden. Alle kan desværre blive fristet og komme ind i misbrug.

Peter fortalte om alle de frustrationer, de havde som forældre, hvor de hele tiden blev mødt med ingen eller negativ respons fra Julius. På den baggrund er det meget vigtigt, at de unge mennesker lærer at tage ansvar for egen handling.

Julius er nu ude af sit misbrug og har flere skuespiller jobs og holder foredrag.

Julius ville gerne kunne gøre sin ungdom om, da han blev meget indelukket, fik hukommelsesbesvær og indlæringsproblemer. Julius advarede om at indtage stoffer, da der ikke er varedeklaration på, og ofte er det urene varer i omløb, som i værste fald kan give en hashpsykose første gang.

Alle deltagerne fik bestemt noget at tænke over. Lions Clubberne i Nibe, håber at foredraget kan medvirke til at skolerne i den tidligere Nibe Kommune kan arbejde videre med emnet i 6., 7., 8. og 9. klasserne.

Hele foredraget var en donation til eleverne i anledning af Lions 100 års jubilæum. Samarbejde mellem Lions Clubberne i Nibe.

Salget af billetter til forældrene indbragte 7600 kr., som går ubeskåret videre til Skyggebørn med Jess Dige.

Dagen efter var Peter Mygind medvært i Klar Vikar på 4`eren, hvor han i rosende vendinger omtalte dette foredrag, og hvor flot det var af Lions clubberne i Nibe at kunne donere det til skolerne, slutter Birthe Pedersen.