Lions Club Nibe

Kristiane Hvilsom sendes juni 2018             på udveksling i USA

Læs rapporter og billeder 

fra unge der har været udsendt med Lions

Ungdomsrejse til USA 

sommeren 2018

Som led i opbygningen af forståelse mellem verdens folk, gennemfører Lions

organisationen ungdomslejre i mange lande og i den forbindelse søger Lions

Club Nibe en ung M/K mellem 16-19 år til et 4 ugers ophold i USA i perioden

21. juli - 11. august 2018.

Vi tilbyder:

 En enestående chance for personlig udvikling og networking i et internationalt miljø.

 Bekendtskaber på tværs af landegrænser og kulturer

 Rejse og ophold betalt

 Ungdomslejr i i Californien USA i perioden 5/8 - 11/8

 Homestay hos amerikansk Lions familie i perioden 21/7- 5/8

 Engelsk sproget lejr

Du er / kan:

 Interesseret i ovenstående

 Bosiddende i Nibe og omegn

 M/K mellem 16 og 19 år

 Behersker engelsk

 Fortælle om turen når du kommer hjem

 Være host familie for en YE fra udlandet i 2019

Ansøgning sendes til: Lions Club Nibe

Att.: Troels Severinsen

via e-mail på: p.nibe@lions.dk

Ansøgning skal være os i hænde senest den 15. december 2017.

Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte ovenstående på tlf. 40 28 59 43,

eller se på www.lionsnibe.dk

Vi opfordrer også klubber og foreninger til at indstille unge trænere/instruktører der har gjort et

ekstraordinært stort arbejde