Lions Club Nibe

Lions Club Nibe 

50 år den 6. april 2024   

  Velkommen til Lions Klub Nibe

Lions Club Nibe giver støtte til humanitære og/eller samfundsnyttige initiativer målrettet borgere i Nibeområdet.
Desuden støtter klubben nationalt og internationalt hjælpearbejde, hvor dette enten udføres som ulønnet arbejde af borgere fra Nibeområdet eller sker som en samlet indsats fra Lions-organisationen. Endelig giver Lions Club Nibe støtte til deltagelse i ungdomlejre og ungdomsudveksling med det formål, at sikre forståelse mellem verdens folk.
Vi skaffer penge ved aktiviteter i lokalområderne og donerer de indsamlede midler helt uden omkostninger og administration. Lions Club Nibe donerer over 100.000 kr. årligt.
På verdensplan arbejder Lions fortrinsvis med fem fokusområder: At redde folk fra diabetes, at udrydde blindhed, at støtte kampen modsult, at støtte miljøet og at støtte kampen mod børnecancer.

Lions er uafhængig af politik og religion. 

  • . Lions internationale motto   ..       We Serve - Vi hjælper                                                      

Aktiviteter, hvor vi laver vores støtte-kroner

Lions  - Helt speciel økonomi

Helt speciel økonomi med to adskilte pengekasser

Når Lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.
En Lions-klub har to pengekasser:

Aktivitetskassen

hvor overskuddet fra aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares, inden de udbetales til forudbestemte humanitære formål.

Klubkassen

som betaler klubbens administration.

1 kr. til Lions = 1 kr. til støtte

Herunder ses nogle af de største arrangementer, vi har i klubben

Årets store julebanko
Årets store julebanko

            Lions Julebanko

En årlig tilbagevendende begivenhed afholdes medio november, overskuddet går primært til støtte i lokalområdet.

Palle og Bjørn sælger gødning til glad have ejer på Eventyrbakken 2018
Palle og Bjørn sælger gødning til glad have ejer på Eventyrbakken 2018

     Lions Gødnings salg

Hvert år i marts måned kommer vi rundt i byens villakvarterer med have gødning og havekalk.

Nibefestivalen
Nibefestivalen

 Madlavning Nibe Festival

Vi har gennem flere år lavet mad til medhjælperfesten hos Nibe Festival. Der laves mad til over 600 personer i Nibe Hallerne

Mødested

Nibe Idræts & Kulturcenter

Hobrovej 36
9240 Nibe
             Klubmøde 2. og 4. mandag i hver måned.
               Sommerferie fra 15- juni til omkring 20. august.

klubbens CVR nr. 39887231 

mail.: nibe@lions.dkwebmaster-
 Ole Pedersen
40 26 31 54 olepnb@gmail.com